Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling. Folkbildningsstrategin ger en gemensam riktning för arbetet med folkbildningsfrågor. 

I Stockholmsregionen finns totalt 29 folkhögskolor och 10 studieförbund som har omfattande och innehållsrika verksamheter. Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling inom många områden bland annat kompetensförsörjning, kultur- och demokratiutveckling. På våra sidor om regionala strategier kan du läsa mer om strategin.

Lär dig mer om
"Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen"

  • Senast granskad: 18 juli 2023