Förlängd säsong i Stockholms skärgård 2030. Handlingsplan

Stockholms skärgård ska vara levande året runt och besökstrycket sommartid behöver jämnas ut. Handlingsplanen syftar till att förlänga säsongen med en månad till 2030. 

  • Senast granskad: 3 juni 2024