Regionalt serviceprogram

Ett program för att säkerställa tillgänglighet till kommersiell service för de drygt 160 000 invånare som bor i Stockholmsregionens landsbygds- och skärgårdsområden.

Tillgång till kommersiell service som dagligvaror, drivmedel, post- och pakettjänster, apotekstjänster, betaltjänster och andra ombudstjänster är grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva på platser utanför Stockholmsregionens tätorter.

Programmet är en grund för fördelning av bidrag och stöd.

  • Senast granskad: 7 februari 2024