Samverkan östra Mellansverige

Regionerna i östra Mellansverige samverkar för att kunna dra nytta av varandras styrkor och utvecklas optimalt. Den gemensamma strategin har namnet ÖMS 2050.

De sju länen i östra Mellansverige; Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland utgör en i flera avseenden sammanlänkad enhet, med en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. Tillsammans med Mälardalsrådet samverkar regionerna för att bidra till en positiv utveckling i länen, där samverkan och storregional planering inom östra Mellansverige ska förbättra invånarnas livsvillkor och näringslivets förutsättningar inom ramen för vad miljön och klimatet tillåter.

Östra Mellansverige täcker in sju regionala utvecklingsstrategier eller planer. En samsyn om mål och prioriteringar gör det lättare att nå resultat, såväl i det regionala arbetet som i samverkan med den nationella nivån och EU-nivån.

Strategisk inriktning i ÖMS 2050

  • Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna
  • Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena
  • Länka samman de regionala huvudorterna genom tvärförbindelser
  • Stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund
  • Säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning

Om dokumenten

Vi bevakar utvecklingen i östra Mellansverige och presenterar regelbundet kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar och statistik. Rapporterna tas fram av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av ÖMS-länen. Här kan du ta del av de senaste rapporterna.

Kontakta Anders Wilandson

Har du frågor? Hör av dig till Anders Wilandson via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 7 februari 2024