Masshanteringsstrategi för Stockholms län

Stora mängder berg- och jordmassor krävs för att bygga nya bostäder och ny infrastruktur i Stockholms län. Masshanteringsstrategin planerar för klimatsmart hantering av dessa massor.

Varje år används 19 miljoner ton berg- och jordmassor för att bygga bostäder och infrastruktur i Stockholms län. Samtidigt bryts cirka 16 miljoner ton nya massor inom byggprojekten. I stället för att återanvända massorna transporteras dessa ofta långt bort, till exempel till deponier.

Det krävs nya arbetssätt för att i större utsträckning återanvända de massor som redan finns lokalt inom byggprojekten, för att minska klimatskadliga transporter.

Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad har tagit fram en gemensam masshanteringsstrategi, med ett övergripande syfte att skapa förutsättningar för en mer resurseffektiv och klimatsmart hantering av berg- och jordmassor i länet och åstadkomma en regional samsyn kring problem och lösningar.

Målen i masshanteringsstrategin ska följas upp varje år och strategin i sin helhet vart fjärde år.

Kontakta Sophie Giers Arekrans

Har du frågor? Hör av dig till Sophie Giers Arekrans, Regionplanerare, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 7 februari 2024