Utsläpp av växthusgaser

Diagrammen visar utsläpp som uppstår inom Stockholmsregionens gränser, och inte konsumtionsbaserade utsläpp, som räknar in utsläpp till följd av produktion och transport av en tjänst eller vara som konsumeras i länet.

Utsläpp av växthusgaser per sektor

Utsläppen presenteras på läns- och kommunnivå, uppdelade i nio huvudsektorer. Varje huvudsektor är indelad i undersektorer för att ge mer information om utsläpp från olika sektorer. 

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Utsläpp presenterade för alla länets kommuner, som kommunens utsläpp delat med antalet kommuninvånare.

Måttet visar inte hur stort utsläpp en genomsnittlig person släpper ut och ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Enskilda industriverksamheter kan leda till höga utsläpp lokalt. Till exempel har Nynäshamn ett oljeraffinaderi inom kommunens geografi vilket ökar kommunens utsläpp per invånare enligt detta mått.

  • Senast granskad: 12 april 2024