Klimat och transporter

Transportsektorn är den sektor som genererar mest utsläpp av växthusgaser i Stockholmsregionen. Statistiken visar omställningen i länets personbilsflotta och utbyggnaden av laddstationer för elbilar.

Personbilar efter drivmedel

Diagrammet visar utvecklingen dels av antalet personbilar i trafik, dels antalet nyregistrerade personbilar för olika drivmedelskategorier över tid.

Laddstationer för elbilar

Statistiken summerar offentligt tillgängliga laddstationer med möjlighet att ansluta fordon för laddning.

  • Senast granskad: 6 februari 2024