Energi

Statistik dels för Stockholmsregionens slutanvändning av energi, dels för installerad effekt och produktion av energi från förnyelsebara energikällor solenergi, vindkraft och biogas.

Slutanvändning energi per invånare

Diagrammet visar slutanvändning av energi totalt, mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal kommuninvånare. Statistiken visar total slutanvändning av energi inom det geografiska områdets gränser.

Solenergi

Diagrammet visar utvecklingen av antalet nätanslutna solcellsanläggningar och installerad effekt i elnätetfördelat på effektklasser, för alla län i landet och för kommuner i Stockholmsregionen.

Vindkraft

Diagrammet visar utvecklingen av antalet vindkraftverk, installerad effekt och elproduktion (GWh) från vindkraft för alla Sveriges län.

Biogas

Diagrammet visar utvecklingen av elproduktionen (GWh) från biogas för alla Sveriges län.

  • Senast granskad: 5 juli 2024