Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen är kulturnämndens förvaltning. Förvaltningen arbetar bland annat för att du som bor i eller besöker Stockholms län ska ha tillgång till ett mångsidigt konst- och kulturliv.

Kulturförvaltningen ansvarar för att hantera ansökningar om Region Stockholms ekonomiska stöd till kultur, föreningsliv, idrott, studieförbund och folkbildning. Förvaltningen samarbetar också med kommunerna för att stärka förutsättningarna för dessa områden i hela länet.

I kulturförvaltningens ansvar ingår konstnärlig gestaltning av Region Stockholms vårdmiljöer och Konstväxlingar -tillfällig konst i kollektivtrafiken. Samverkan inom Region Stockholms verksamhetsområden inkluderar Kompetenscentrum för kultur och hälsa som överblickar evidensbaserad forskning och hälsofrämjande insatser i vården.

Tillsammans med staten finansierar kulturnämnden fem länskulturkonsulenter till stöd för professionellt verksamma inom konstområdena cirkus, dans, film, hemslöjd och musik. Regionbibliotek Stockholm fungerar som en resurs för alla folkbibliotek i länet.

Stockholms läns museum är länets digitala museum och har också ett uppdrag att stärka det regionala arbetet med kulturarv och kulturmiljöer. Eftersom kulturnämnden är arkivmyndighet för Region Stockholm är även Regionarkivet en del av kulturförvaltningen.

Kulturnämnden ger stöd till professionell filmproduktion och utveckling av film i länet genom det regionägda bolaget Film Stockholm AB. Bolaget drivs i nära samarbete med Stockholms stad.

Region Stockholm är också huvudfinansiär för Konserthuset Stockholm och symfoniorkestern Kungliga Filharmonikerna.

Enheter inom avdelningen för strategisk samordning

Enheter Regionarkivet

Informationsstyrning och tillsyn

E-post enhetschef Monica Dahlgren

Enheten för svar

E-post enhetschef Veronica Lövgren

Enheten för arkiv- och informationsförvaltning

E-post enhetschef Anders Söderlind

Kontakta registrator

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta pressfunktionen

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta kulturförvaltningen vid allmänna frågor

Har du allmänna frågor eller inte vet vilken funktionsbrevlåda du ska använda. 

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 26 mars 2024