Om konstnärlig gestaltning

Genom konstnärligt gestaltade miljöer bidrar Region Stockholm till en vårdmiljö där konstverken inte bara tillför estetiska värden utan även skapar en välkomnande och attraktiv miljö för både patienter och personal.

Vid ny- och ombyggnationer inom Region Stockholm avsätts upp till 2 procent till konstnärlig gestaltning, som en självklar komponent för att skapa en atmosfär av välkomnande, omsorg och trivsel.

Vår omfattande konstsamling på 60 000 verk består av flyttbara konstverk, så kallad lös konst, och permanent konst, specifikt beställd och skapad för särskilda platser eller byggnader.

Konstnärlig gestaltning betraktas som en självklar faktor för att främja hälsa och välbefinnande inom vård- och arbetsmiljöer. Möjligheten till reflektion, skapandet av igenkänning och skapande av en mer mänsklig atmosfär kan har en betydande inverkan.

Forskning har visat att konstnärliga gestaltningar inom sjukhusmiljöer kan ge upphov till en rad positiva effekter. Dessa inkluderar att stödja individer under smärta, väntan och oro samt att minska ångest och fungera som både distraktion och tillflyktsort.

Innehåll