Fakturera Region Stockholm

Här finns information om hur du som leverantör ska fakturera något av Region Stockholms bolag eller förvaltningar.

Enligt en ny lag om elektroniska fakturor som gäller från 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Svefakturaformat och Peppol-format, däremot räknas inte pdf-fakturor via mail som elektroniska.

Rätt fakturaadress på e-faktura

Region Stockholm består av många fakturamottagare och vi använder förvaltnings- och bolagsunika GLN-koder istället för organisationsnummer vid e-fakturering. Därför behöver du ta reda på rätt GLN-kod för att få rätt fakturaadress.

För att fakturan ska komma till rätt mottagare och bli betald i tid är det viktigt att du anger:

  • Förvaltning eller bolag inom Region Stockholm som ska faktureras, använd förvaltnings- eller bolagsunik GLN-kod alternativt Peppol-ID
  • Er referens eller referenskod för fakturamottagare.

Här hittar du alla koder och andra uppgifter du behöver för att fakturera

Fakturaportal för leverantörer

För leverantörer utan möjlighet att skicka elektroniska fakturor från ett eget ekonomisystem erbjuder Region Stockholm en fakturaportal:

Mer information om e-fakturering

Mer om elektroniska fakturering hittar du hos SFTI Sveriges Kommuner och Regioner hos Digitaliseringsmyndigheten.

SFTI (Single Face to Industry) är en organisation med företrädare för både offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster samt IT-systemleverantörer. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten som står bakom.

Lag om elektroniska fakturor

På riksdagens webbplats kan du läsa mer om lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Kontakta Kontakt för alternativa leverantörer

Leverantörer som har skyddsutrustningsprodukter att erbjuda vården kan kontakta Upphandlingsenheten på Region Stockholm detta formulär. Inkomna erbjudande bedöms, hanteras och vidarebefordras sedan till bäst behövande.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.