Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare och bedriver hälso- och sjukvård, forskning, utbildning och utveckling (FOUU). SLSO:s roll och uppdrag regleras av regionfullmäktiges reglemente.

SLSO ansvarar för Region Stockholms verksamhet inom primärvård, geriatrik, psykiatri, habilitering, hjälpmedel, avancerad sjukvård i hemmet, beroendevård och regionens insatser inom sjukvårdsområdet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta gäller med undantag för primärvård, geriatrik och vuxenpsykiatri inom Norrtälje kommun samt med undantag för geriatrik inom Salems, Nykvarns och Södertälje kommun.

Inom SLSO bedrivs forskning, utbildning och utveckling inom allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och folkhälsa. SLSO bedriver också forskning om äldrevård tillsammans med flera kommuner. Forskningen sker ofta i samverkan med andra aktörer som till exempel Karolinska Institutet.

SLSO ska bedriva sin verksamhet i enlighet med överenskommelser som ingås med hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), primärvårdsnämnden (PVN) eller andra uppdragsgivare.

Nämnden Stockholms läns sjukvårdsområde har en förvaltning med samma namn.

Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO:s) webbsida

Information om SLSO:s forskning och utveckling

Kontakta registratorn på Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 20 juli 2023