Så arbetar vi

Kultur kan bidra till att förbättra människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Därför arbetar vi för att integrera kultur i Region Stockholm. Vi utgår från evidensbaserad forskning.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har i uppdrag att verka för att kultur integreras i vårdverksamheter i Region Stockholm, och att främja ett hållbart, integrerat och humanistiskt synsätt på området kultur och hälsa och ett salutogent synsätt på individen.

Det innebär att vi sammanför aktörer som är intresserade av att utveckla nya metoder för att integrera kultur i vårdverksamhet. Syftet är att skapa en mer stimulerande och individanpassad vård för länets invånare i livets alla skeden.

Vi samarbetar med olika intressenter inom både kultur- och hälsosektorn för att uppnå en mer jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig Stockholmsregion där invånarna ges likvärdiga livschanser och hög livskvalitet.

För mer information och för att följa vårt arbete, håll dig uppdaterad här på regionstockholm.se och vårt nyhetsbrev.

  • Kunskapsutveckling och forskning
  • Kunskapsspridning och kommunikation
  • Innovation och tjänstedesign

Vi deltar i nätverk inom kultur och hälsa, och medverkar i olika expertgrupper och evenemang för att främja kunskapsutbyte och kännedom om området kultur och hälsa regionalt, nationellt och inom norden.

Kontakta Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 8 april 2024

Du kanske också är intresserad av

  • Fyra personer går utomhus.

    Nyhetsbrev om kultur och hälsa

    Kompetenscentrum publicerar nyheter här på regionstockholm.se och skickar ut nyhetsbrev ett par gånger om året. Vi finns även på facebook.