Patientnämndens förvaltning

Patientnämndens förvaltning genomför de beslut som patientnämnden tar. Förvaltningen ser till att synpunkter eller klagomål på vården besvaras av vårdgivarna, och utser också stödpersoner.

Enligt lag ska det finnas patientnämnder i alla regioner.

Förvaltningen hjälper patienter och närstående att lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis handla om brister i vården, kommunikationen eller bemötandet. Därutöver hanterar förvaltningen frågor som rör tandvård utförd hos Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental samt hos privata tandhygienister.

Patientnämndens förvaltning utser också stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.

Du kan även vända dig till patientnämndens förvaltning om du önskar statistik från förvaltningens databas.

 Vill du bli eller få stödperson

  • Senast granskad: 20 juli 2023