Regionrevisorerna

Regionens revisorer granskar all vår verksamhet för att säkerställa att vi uppfyller de mål och uppdrag som regionfullmäktige beslutar om. Revisionskontoret stödjer Region Stockholms förtroendevalda revisorer i deras uppdrag. 

Innehåll