Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen är en av trafiknämndens förvaltningar. Förvaltningen ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län och ser till att du kan resa tryggt och hållbart med tunnelbana, buss, pendeltåg, lokalbana och pendelbåt. 

Trafikförvaltningen ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken samt för den särskilda kollektivtrafiken. Den allmänna kollektivtrafiken avser resor med tunnelbana, buss, pendeltåg, lokalbana och pendelbåt medan den särskilda kollektivtrafiken omfattar färdtjänst- och sjukresor som kräver särskilda tillstånd.

Förvaltningen har ansvar för varumärkena AB Storstockholms lokaltrafik (SL), Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet.

Trafikförvaltningen föreslår och genomför regionala lösningar som underlättar arbetspendling och förenklar vardagen för boende och besökare i länet. Ytterligare ett led i trafikförvaltningens arbete är att genomföra beslut kring vilken inriktning och omfattning kollektivtrafiken behöver för att vara långsiktigt hållbar.  

Trafikförvaltningen arbetar med utbyggnader, moderniseringar och upprustningar av kollektivtrafiken. De upprustningar trafikförvaltningen gör av befintliga fordon och anläggningar ska öka livslängden och på sikt minska antalet avstängningar i kollektivtrafiken.

Trafikförvaltningen samarbetar nära med Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Mer om att jobba med kollektivtrafiken

Kontakta registratorn på trafikförvaltningen

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 20 juli 2023