Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är hälso- och sjukvårdsnämndens och primärvårdsnämndens förvaltning. Förvaltningens uppdrag är att ta reda på hur behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i länet ser ut, och sedan beställa den vård som behövs.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens följer också upp vårdens resultat och kvalitet. Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att vårdgivare, som tecknar avtal med Region Stockholm, levererar den vård som länets invånare behöver.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett nära samarbete med länets kommuner, som ansvarar för viss hälso- och sjukvård och omvårdnad. Tillsynsmyndigheter, andra regioner, funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationer är också viktiga samarbetspartners.

Kontakta registratorn på hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 20 juli 2023