Regionledningskontoret

Regionledningskontoret är regionstyrelsens och klimat- och regionutvecklingsnämndens förvaltning. Kontoret stödjer regionstyrelsen och regionfullmäktige i deras uppdrag att effektivt och hållbart leda och samordna hela vår verksamhet.

Regionledningskontorets uppdrag är att styra, utveckla, följa upp och samordna vår verksamhet utifrån regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut. Arbetet görs tillsammans med förvaltningar och bolag.

Regionledningskontoret är även förvaltning åt klimat- och regionutvecklingsnämnden som ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna. Kontoret följer och analyserar länets utveckling på ett långsiktigt plan för att kunna lämna råd och förslag om förbättringar till regionstyrelsen, regionfullmäktige och klimat- och regionutvecklingsnämnden. 

  • Senast granskad: 20 juli 2023