Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen stödjer fastighets- och servicenämnden. Serviceförvaltningen erbjuder servicetjänster till nämnder och bolag inom Region Stockholm och ser också till att tjänsterna bedrivs kostnadseffektivt.

I serviceförvaltningens uppdrag ingår att utveckla moderna och effektiva stödtjänster inom Region Stockholm samt att effektivisera den samlade administrationen.

Serviceförvaltningen erbjuder bland annat:

  • It-stöd
  • Upphandlingsstöd
  • Kommunikationstjänster
  • HR-stöd
  • Löne- och personaladministration
  • Redovisningstjänster
  • Lokalservice
  • Senast granskad: 20 juli 2023