Projektets tidslinje

Nu bygger vi Tvärbanan till Helenelund

Visionsbild vägport E4  TvB Kistagrenen_2.jpg

Visionsbild över den nya vägporten mellan Kista och Helenelund. 

Tvärbanan kommer att ha sin slutstation i anslutning till Helenelunds pendeltågsstation.

När arbetet är klart kommer Helenelund att ha ett nytt centralt torg där det är enkelt att byta mellan Tvärbanan, pendeltåg och bussar. Samtidigt blir det smidigare för dig att gå och cykla mellan Helenelund och Kista. Mellan Kista och Helenelund finns idag en passage, vägport, under E4 för bussar, gående och cyklister och den kommer att breddas för att ge plats åt Tvärbanan. 

För att trafiken på E4 ska kunna passera under byggtiden bygger Trafikverket en tillfällig väg vid sidan av E4, med samma antal körfält som idag. När den nya passagen för Tvärbanan är klar kommer trafiken att flyttas tillbaka till vanliga E4.

Sollentuna kommun kommer att skapa en ny stadsmiljö i Helenelund. 

Påverkan under byggtiden

Vi kommer att leda om busstrafik och gång- och cykeltrafik i flera skeden. Därför uppmanar vi dig att ha uppsikt och följa den skyltning som kommer att finnas.

Utbyggnaden av Tvärbanan kommer att märkas tydligt i Helenelund i början av sommaren 2022. Störande arbeten kan förekomma och är planerade till dagtid. 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?