Område Kista-Helenelund

När Region Stockholm/SL bygger ut Tvärbanan till Helenelund arbetar vi på flera platser samtidigt. Här informerar vi om vad som är på gång i området Kista-Helenelund.

Gång-, cykel och bussväg samt tvärbanespår löper bredvid varandra under en vägport. Flera personer cyklar och går.
Visionsbild över den nya vägporten mellan Kista och Helenelund.

Nya vägporten färdigställd 

Tvärbanan kommer att ha sin ändhållplats i anslutning till Helenelunds pendeltågsstation.

När arbetet är klart kommer Helenelund att ha ett nytt centralt torg där det är enkelt att byta mellan Tvärbanan, pendeltåg och bussar. Samtidigt blir det smidigare för dig att gå och cykla mellan Helenelund och Kista. Mellan Kista och Helenelund finns en passage, den så kallade vägporten under E4, för bussar, gående och cyklister. Den har nu breddats för att ge plats åt Tvärbanan. 

Under byggtiden byggde Trafikverket en tillfällig väg vid sidan av E4, med samma antal körfält som i dag. När den nya passagen för Tvärbanan var färdigbyggd flyttades trafiken tillbaka till vanliga E4.

Sollentuna kommun kommer att skapa en ny stadsmiljö i Helenelund. 

Nyheter om arbetet i Helenelund

Sprängningar i Helenelund 22 och 23 maj

Påverkan under byggtiden 

Vi har lett om busstrafik och gång- och cykeltrafik i flera skeden. Då uppmanade vi till att ha god uppsikt och följa den skyltning som fanns.

  • Senast granskad: 25 januari 2024