Att arbeta nära kollektivtrafikanläggning

Stockholmsregionen växer snabbt och samverkan mellan olika aktörer som arbetar och bygger i stadens infrastruktur är viktig. Trafikförvaltningen har daglig kontakt med aktörer som påverkar kollektivtrafikens miljöer.

Det kan handla om privatpersoner, företag, myndigheter eller kommuner som ska planera eller genomföra bygg- och anläggningsarbeten i anslutning till kollektivtrafikens anläggningar och verksamhet.

Region Stockholm bevakar och arbetar för att minimera påverkan på kollektivtrafiken med syfte att:

 • Skydda kollektivtrafikanläggningen
 • Se till att trafiken går enligt tidtabell
 • Skapa en säker och trygg kollektivtrafik

Med kollektivtrafikanläggning menas:

 • Spår
 • Busshållplats
 • Tunnlar
 • Ledningar
 • Teknikhus
 • Depåer
 • Skyddsrum
 • Stationer
 • Uppgångar
 • Banvall

Byggverksamhet som berör SLs spåranläggning

Region Stockholm samarbetar med externa aktörer vars arbeten berör SLs spåranläggning. Först när Region Stockholm granskat det planerade arbetet kan aktiviteterna starta.

I de flesta fall tecknar Region Stockholm avtal med externa aktörer. Det beror på omfattningen av arbetet.

Frågor som rör bergvärme hanteras av kommunerna.

Kontakt med Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för kollektivtrafikens anläggningar och ska alltid kontaktas i god tid innan en aktivitet påbörjas. 

Exempel på när du ska kontakta Region Stockholm:

 • När en aktivitet planeras inom 50 meter från en kollektivtrafikanläggning
 • Även sprängarbeten bortom 50 meter bör granskas av Region Stockholm
 • Om du är osäker på om en aktivitet påverkar kollektivtrafiken
 • Senast tolv veckor innan planerad arbetsstart
 • Om trafikavstängning krävs ska kontakten med Region Stockholm tas mer än ett år innan byggstart.

Byggverksamhet som berör SLs busshållplatser

Privatpersoner, företag, myndigheter eller kommuner som orsakar en tillfällig eller permanent flytt av ett väderskydd eller annan SL-utrustning, står för kostnaden av dessa arbeten. Ansökan om tillstånd för denna typ av arbete lämnas, senast sex veckor innan arbetet planeras starta, till den trafikutövare som ansvarar för hållplatsutrustningen vid hållplatsen. På hållplatser med väderskydd finns uppgift om vem som ansvarar för hållplatsen.

Kontakta Bygga SL

Kontakta oss i ärenden som rör byggfrågor.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 1 februari 2024