Trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken

Alla resenärer ska vara säkra och känna sig trygga i kollektivtrafiken. Därför arbetar Region Stockholm bland annat med flera trygghetsresurser i trafiken och en trygghetscentral som resenärer kan kontakta dygnet runt.

En viktig del i trygghetsarbetet handlar om att synliggöra de trygghetsresurser som finns i kollektivtrafiken. Ordningsvakter, väktare, trygghetsvärdar och ungdomsvärdar är några exempel. De leds av trygghetscentralen, som är en del av Region Stockholm.

Trygghetscentralen

Resenärer kan kontakta trygghetscentralen dygnet runt för att rapportera om hot, våld eller skadegörelse – både genom att ringa eller att chatta. Trygghetscentralen kan snabbt förse personer som befinner sig i en hotfull eller våldsam situation inom kollektivtrafiken med trygghetsresurser i form av ordningsvakter, poliser och trafikledare.

Läs mer om trygghetscentralen på SL:s webbplats

Kameror för din trygghet

Trygghetskameror finns idag installerade på alla tunnelbanestationer och på de flesta av pendeltågsstationerna i länet. Kameror finns även i bussar, de flesta tunnelbanevagnar och i pendeltågen.

Syftet med kameraövervakning är att:

  • öka tryggheten för resenärer och personal
  • stödja den dagliga driften och ledningen av trafiksystemen
  • underlätta utrymning och räddningsinsatser
  • upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
  • kunna bistå polisen med bildmaterial i utredningar om brott
  • bidra med bildmaterial i säkerhets- och haveriutredningar.

Samarbeten för ökad trygghet

För att kollektivtrafiken ska upplevas som ett säkert och lockande alternativ har Region Stockholm, via SL, ett nära samarbete med en rad aktörer:

Nattvandring.nu

Grupper av vuxna rör sig ute i miljöer där ungdomar vistas under kvällar och nätter för att skapa en lugnare miljö. Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. 

Läs mer om nattvandring på webbplatsen Nattvandring.nu

Fält och Fritid

Fält och fritid är samlingsnamnet på Stockholms stads fältassistenter. De arbetar förebyggande bland barn och ungdomar och har ett nära samarbete med Ungdomsjouren.

Skolinformatörer

För att få kontakt med unga SL-resenärer har SL ett 40-tal skolinformatörer. De besöker länets skolor, främst grundskolans årskurs 5, för att bland annat informera om trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken.

  • Senast granskad: 24 oktober 2023