Område Solvalla

När Region Stockholm/SL bygger ut Tvärbanan mot Kista med ändhållplats i Helenelund arbetar vi på flera platser samtidigt. Här informerar vi om vad som är på gång runt Solvalla.

En tvärbanehållplats, i bakgrunden ett större grönt fält och längre bort flervåningshus. Flera personer rör sig runt i miljön, en på cykel.
Visionsbild för tvärbanehållplats vid Solvalla.

Arbeten i området runt Solvalla

Sedan januari 2021 pågår arbeten med utbyggnaden av den nya spårvägen och hållplats Solvalla. Arbetsområdet sträcker sig från Bromma flygplats till Rissneleden. 

Vi bygger en spårvägsbro som går över Mälarbanan och Ulvsundavägen. Arbeten sker i områdena nära travbanan och vid Bällstakopplet.

Tvärbanan kommer att passera mellan Bromma flygplats och Solvalla, under Bällstavägen genom en tunnel. Spåren går parallellt med Ulvsundavägen.

Nyheter om Solvallaområdet

Asfaltering längs Ulvsundavägen 6-15 maj

Störande arbeten vid hållplats Bromma flygplats

Hur blir du påverkad

Vi arbetar dygnet runt, men störande och bullrande arbeten är planerade till dagtid.  

Arbetena kan uppfattas som bullrande i närområdet. Exempel på bullrande arbeten är pålning, borrning, schaktning, spontning, armeringsarbeten, buller och vibrationer från maskiner som betongbilar och grävmaskiner, samt transporter av material till och från byggarbetsplatsen. Vibrationer i marken kan vara kännbara när sprängningsarbeten sker.

Vid sprängning påverkas framkomligheten för trafikanter och de som rör sig i närområdet.

Övriga pågående arbeten i närområdet

I samma område bygger Stockholms stad ett nytt gångstråk med gångtunnel under Ulvsundavägen. Stråket förbinder Annedal och Solvalla med Tvärbanans nya hållplats Solvalla. Hållplats Solvalla öppnar när Tvärbanan börjar gå till Ursviks torg. 

Trafikverket utför också arbeten i närområdet när Mälarbanan byggs ut.

Cykelväg som löper ovanför et tvärbanespår, intill en större väg. I bakgrunden en viadukt och längre bort ett flervåningshus.">
Visionsbild som visar Tvärbanan längs Ulvsundavägen och under Bällstavägen.
  • Senast granskad: 24 januari 2024

Du kanske också är intresserad av