Om den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län

Storstockholms Lokaltrafik, SL, är samlingsnamnet och varumärket för den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län.

Behöver du komma i kontakt med SL?

SL:s kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00
Chatta eller mejla

Till SL:s webbplats

SL:s verksamhet

SL:s verksamhet bedrivs i bolagsform. Via SL förvaltar Region Stockholm vissa avtal och tillgångar. Region Stockholm planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. Upphandlade trafikentreprenörer svarar för detaljplanering, driften av trafiken och mötet med resenärerna.

För närvarande är följande företag trafikoperatörer inom SL-trafiken: Transdev, SJ Stockholmståg, VR Sverige, Keolis, Nobina, MTR, Stockholms Spårvägar. SL har i nuläget fem pendelbåtslinjer. Rederi Ballerina kör linje 80, Djurgårdens Färjetrafik kör linje 82 (Djurgårdsfärjan) och 84, och Blidösundsbolaget kör linje 83 och 89.

Varje dag reser närmare 700 000 resenärer med SL-trafiken. SL bedriver trafik med tunnelbana, bussar, pendeltåg, lokalbanor och pendelbåtar i Stockholms län.

Finansiering

Kollektivtrafiken finansieras dels via regionskatten och dels via intäkter från försäljning av biljetter, reklamplatser och uthyrning av lokaler i anslutning till kollektivtrafiken. Skattefinansieringsgraden är cirka 50 procent. Av Region Stockholms totala budget går drygt 10 procent till kollektivtrafiken.

Upphandling av allmän kollektivtrafik

Trafikförvaltningen upphandlar all trafik genom offentlig upphandling. Först genomförs analyser som kallas studier och beslutas av trafiknämnden. Därefter genomförs upphandling av trafiken.

Läs om upphandling inom kollektivtrafiken

Innehåll