Spårbyte i Gröndal sommaren 2024

Under 21 juni - 18 augusti 2024 utför SL ett efterlängtat upprustningsarbete i Gröndal för att minska buller och vibrationer från tvärbanan. Ungefär 200 meter av Gröndalsvägen grävs upp och får ny betong, asfalt och räls. 

Tvärbanans spår och asfalt längs Gröndalsvägen är mycket slitna och orsakar i dagsläget buller och vibrationer i närliggande bostäder. Spåren, asfalten och betongunderbyggnaden mellan Sjöbjörnsvägen och Lusuddsvägen ska bytas ut mot nya betongelement för att minska obehaget som förbipasserande tåg orsakar.

Den nya lösningen innebär också enklare underhåll i framtiden då man kan lyfta upp betongen på just den del av gatan man behöver komma åt, istället för som i dag då betongen sträcker sig längs hela gatan. 

Projektet pågår 21 juni–18 augusti 2024 och kommer att medföra höga ljudnivåer, särskilt under de första veckorna då betongen ska skäras bort. Tvärbanan mellan Stora Essingen och Sickla är avstängd under arbetena och ersätts med buss.

Nya spår och betong läggs i Liljeholmen.

Så går arbetena till och bullerkarta

Projektet är uppdelat i två faser där vi först river och ersätter den södergående rälsen (mot Sickla) och färdigställer det innan vi utför samma arbeten på det norrgående spåret (mot Solna). 

På sidan "Tidsplan och arbetsgång" finns arbetsgången utförligt beskriven och där når du bullerkartan som visar var de olika arbetsmomenten beräknas bullra. 

Läs mer om tidsplanen och hitta bullerkartan här

Tvärbanan ersätts av buss 

Från 21 juni till 18 augusti 2024 är tvärbanan avstängd mellan Stora Essingen och Sickla och ersätts av buss. Ersättningsbussarna kommer att köra via Lövholmsvägen. Bussar mot Liljeholmen avgår från sin vanliga hållplats. Bussar västerut (mot Ekensberg) stannar vid en tillfällig hållplats vid Gröndals kyrka på Lövholmsvägen.

Karta som visar arbetsområdets utsträckning i Gröndal och hur genomfartstrafiken leds om via Lövholmsvägen.

Så påverkas trafiken under arbetena

Ett körfält på Gröndalsvägen kommer att vara avstängt i taget. Genomfartstrafiken kommer att hänvisas till Lövholmsvägen. Boende i området eller varutransporter kommer att tillåtas köra Gröndalsvägen. 

Parkeringarna på Gröndalsvägen kommer att stängas av under hela arbetsperioden.

När arbete sker vid infarten till exempelvis Eldarvägen eller Maskinistgatan kommer tillgängligheten att säkras genom att lägga ut plåtar som bilar kan köra över. 

Gång- och cykelbanor kommer att vara tillgängliga som vanligt under hela arbetsperioden. 

Eftersom ersättningsbussar och linje 133, 152 och 161 leds om via Lövholmsvägen kommer trafiken på den gatan att öka under sommaren.

Buller och tillfällig vistelse 

Arbetena med att såga och bila bort betong kommer oundvikligen att bullra en hel del. För att hinna klart med arbetena under den relativt korta avstängningsperioden kommer vi även att behöva arbeta under helgerna. 

Hur mycket det kommer att låta hos dig är svårt att säga då det beror på hur ditt hus är byggt och vilket våningsplan du bor på. Till dig som får höga ljudnivåer och har behov av tystnad erbjuder vi tillfällig vistelse.

Vi har tagit fram en webbplats som på en tredimensionell karta visar hur bullret från de olika arbetsmomenten förväntas spridas. Via den webbplatsen kan du också ansöka om tillfällig vistelse. 

Läs mer på sidan "Tidsplan och arbetsgång". 

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
SL:s kundtjänst på deras webbplats

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
Maila trafikförvaltningens presstjänst

  • Senast granskad: 1 mars 2024