Bullrande arbeten i Rissne

Den 2 april börjar Region Stockholm/SL arbetet med kontaktledningsstolpar för den nya spårvägen genom Rissne. Arbetet innebär buller under dagtid. 

I korsningen Rissneleden/Kavallerivägen påbörjas arbetet den 2 april och under kommande 2-3 veckorna kommer arbetet ske längs hela Kavallerivägen. 

Vi kommer att platsbygga kontaktledningsstolparna vilket innebär att vi kommer att borra på de platser som kontaktledningsstolparna ska stå. På en del platser finns det en del pålar som satts upp tidigare och de kommer att kapas. 

Bullrande arbeten dagtid

Borrning och kapning kommer att bullra och det finns risk för att ljudet sprider sig som ett eko mellan husen. Det är inte ett konstant buller då vi gör andra arbeten mellan borrningarna och vi arbetar endast dagtid. 

 Vi gör vad vi kan för att minska störningar men om du upplever obehag av våra arbeten kan du kontakta SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. 

Fler nyheter