Roslagsbanan

Roslagsbanan rustas och byggs ut för att möta framtidens behov av kollektivtrafik i nordöstra Storstockholm. Vi investerar i nya fordon, höjer säkerheten och bygger fler sträckor med dubbelspår, samt utreder en förlängning av Roslagsbanan till city.

Få SMS vid störningar

Registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskick när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Läs om projektet att förlänga Roslagsbanan till city

Det här är Roslagsbanan 

Roslagsbanan har idag dagligen cirka 50 000 påstigande resenärer. Banan sträcker sig mellan Stockholms östra och delar sig norrut med tre linjer mot Kårsta, Österskär respektive Näsbypark. På den totala sträckan som är 65 kilometer finns 39 stationer. Arninge som öppnade 2021 blev banans senaste tillskott. 

Roslagsbanan passerar genom sex kommuner: Stockholm, Solna, Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker. Antalet resenärer ökar i takt med att kommunerna i nordöstra Storstockholm växer. I den växande regionen är en attraktiv och klimatsmart Roslagsbana en förutsättning.

Karta över Roslagsbanans linjer

Roslagsbanans utbyggnad

I Roslagsbanans utbyggnad, som pågått sedan 2010, har vi byggt cirka 22 kilometer dubbelspår där tågen nu kan mötas. Vi rustar upp stationer, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. De tåg som idag rullar på Roslagsbanan är upprustade och de första av de helt nya tågen har kommit till Sverige och genomför tester på banan. För att vi ska kunna underhålla och städa de nya tågen har vi byggt en helt ny depå i Molnby i Vallentuna. Samtidigt har vi rustat depåerna i Mörby samt Stockholms östra där dagens tåg står när de inte är ute på banan. 

Med fler sträckor med dubbelspår, nya tåg och säkrare övergångar är det möjligt att i framtiden ha en tätare trafik med färre störningar på Roslagsbanan. Målsättningen är att skapa en effektivare och klimatsmart kollektivtrafik, för alla resande. 

Läs mer om vad vi redan har gjort här.

När Stockholm växer behöver fler kunna åka kollektivt så att vi kan fortsätta att bidra till en sammanhängande region där miljön står i fokus.

Dubbelspår

Roslagsbanans sammanlagda sträcka är 65 km. Från början bestod hela banan av enkelspår där tågen var tvungna att vänta in varandra på speciella mötesspår. Om ett tåg är försenat i en riktning blir det mötande tåget också försenat och störningen sprider sig snabbt till resten av tågen på linjen. Dubbelspår, det vill säga två parallella spår, innebär att tågen kan passera varandra utan hinder. Trafiken blir mindre störningskänslig, den blir punktligare, och med fler tåg kan trafiken också gå tätare så att du som resenär får en bekvämare resa med mindre trängsel.

Roslagsbanan till city

Region Stockholm utreder nu hur Roslagsbanan kan förlängas i tunnel från station Universitetet till T-Centralen. Utbyggnaden möjliggör kortare restider till och från nordostkommunerna och avlastar tunnelbanan på en hårt belastad sträcka. Läs mer om projektet och den cirka fyra kilometer långa tunneln. 

Kontakt

SL Kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 1 februari 2024