Område Rissne – Ursvik

När Region Stockholm/SL bygger ut Tvärbanan till Helenelund arbetar vi på flera platser samtidigt. Här informerar vi om vad som är på gång i området runt omkring Rissne och Ursvik.

En tvärbanehållplats där flera människor rör sig, till fots och på cykel. En tvärbana står vid hållplatsen den andra är på väg dit.
Visionsbild av tvärbanehållplats.

Arbeten i området runt Rissne

Det pågår många olika arbeten i och nära Rissne. Bland annat markarbeten, ledningsarbeten, spårbyggnation, bygge av brostöd för spårbron över Enköpingsvägen. Vi arbetar framför allt på Kavallerivägen, Rissne torg, Artillerivägen och Rissneleden. Hållplatsen kommer att ligga på Rissne torg, nära tunnelbanan.

Påverkan under byggtiden

Många av våra arbeten är trafikpåverkande och vi leder om trafiken flera gånger under tiden vi bygger. Var därför uppmärksam på skyltning i området.  Vi arbetar dygnet runt men störande arbeten är planerade till dagtid.

Sundbybergs stads arbeten

Samtidigt som Tvärbanan byggs ut gör Sundbybergs stad förberedande markarbeten runtom i Rissne. Under byggtiden kan det vara stökigt ibland men trafikanter, gående och cyklister har framkomlighet under hela byggtiden.

I maj 2020 revs gång- och cykelbron över Enköpingsvägen. Under tiden gäller en tillfällig omledningsväg via Gamla Enköpingsvägen och över Enköpingsvägen i en plankorsning vid Oxenstiernas gata. Sundbybergs stad ska bygga en ny permanent gång- och cykelbro väster om Kvarnvägen.

En rondell med en bro över där tvärbanan åker. I bakgrunden ett flervåningshus.
Visionsbild av Tvärbanan på bro över Enköpingsvägen.
  • Senast granskad: 25 januari 2024

Rekommenderad läsning

  • Tvärbanan byggs ut åtta kilometer från Norra Ulvsunda till Helenelund. 
  • När Region Stockholm/SL bygger ut Tvärbanan mot Kista med ändhållplats i Helenelund arbetar vi på flera platser samtidigt. Här informerar vi om vad som är på gång i området kring Solvalla.

  • När Region Stockholm/SL bygger ut Tvärbanan till Helenelund arbetar vi på flera platser samtidigt. Här på sidan informerar vi om vad som är på gång i området Kista – Helenelund.