Spårväg och lokalbana

Här hittar du information om projekt för Lidingöbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Spårväg Syd och Tvärbanan. 

Innehåll

 • Saltsjöbanan på sommaren

  Saltsjöbanan

  Vi rustar upp Saltsjöbanan för att fler ska kunna åka med oss.
 • Tvärbanan till Helenelund

  Tvärbanan byggs ut åtta kilometer från Norra Ulvsunda till Helenelund. 
 • Visionsbild resenärer vid hållplats för Spårväg Syd i Flemingsberg

  Spårväg Syd

  Region Stockholm i samverkan med Huddinge kommun och Stockholms stad utreder en möjlig framtida spårväg som är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö.
 • människor går ombord på tåg

  Roslagsbanan

  Roslagsbanan rustas och byggs ut för att möta framtidens behov av kollektivtrafik i nordöstra Storstockholm.
 • Tvärbanetåg i Gröndal på sommaren

  Spårbyte i Gröndal sommaren 2024

  Under sommaren 2024 utför SL ett efterlängtat upprustningsarbete i Gröndal för att minska buller och vibrationer från Tvärbanan.