Konsten i kollektivtrafiken

Region Stockholm ansvarar för den offentliga konsten i kollektivtrafik. Totalt finns konst av cirka 250 konstnärer i kollektivtrafikens miljöer.

Region Stockholm ansvarar för den offentliga konsten i kollektivtrafik. Bland annat förvaltar vi den konst som finns i tunnelbanan, där 94 av 100 stationer idag har någon form av konstnärlig gestaltning. Konsten i Stockholms tunnelbana har rönt stor uppmärksamhet internationellt, och kallas ofta för världens längsta konstutställning.

Förutom i tunnelbanan finns konst på drygt 20 pendeltågsstationer, flera bussterminaler samt på några av Tvärbanans stationer. Allra nyast är konstverken på Handens bussterminal och Vega pendeltågsstation.

Den konstnärliga gestaltningen i kollektivtrafiken kan vara allt från skulpturer, mosaiker och reliefer till målningar, videoverk och fotografi. Trafikmiljön ställer hårda krav på materialval. Konsten ska vara tvättbar, tåla väderomslag och vind och ibland har den även en funktionell roll.

Förutom fast konst och helhetsgestaltade stationer finns även tillfälliga utställningar i kollektivtrafikens miljöer. Totalt finns konst av cirka 250 konstnärer i kollektivtrafikens miljöer.

Vår webbinformation om konsten är under utveckling. Information om konsten i kollektivtrafiken på webbplatsen SL.se.

Konstväxlingar på sju stationer

På sju tunnelbanestationer växlas konst i ett utställningsformat som kallas Konstväxlingar. Upptäck den tillfälliga konsten i årslånga utställningar på stationerna Fridhemsplan, Gärdet, Mariatorget, Slussen och Zinkensdamm. På Odenplan och Skanstulls tunnelbanestationer växlar vi konst var tredje månad.

Om alla Konstväxlingar

Nya konstnärliga gestaltningar 

Konstnärerna för de nya tunnelbanestationerna på Blåa och Gröna linjen utsågs i en tävling redan 2015. Sedan dess har konstnärerna jobbat tätt tillsammans med arkitekter och ingenjörer för att konsten ska bli en integrerad del av varje station.

Läs mer om de nya stationerna på Nya tunnelbanans webbplats. 

Konsten bidrar till en bättre resandemiljö

Konsten på stationerna bidrar till en lugn och trygg miljö, men gör även att resan mellan olika stationer blir något mer än en transport. Konsten ger varje station en egen identitet, underlättar resenärens möjlighet att orientera sig i kollektivtrafiken och bidrar till att skadegörelse och vandalisering minskar.

Flera syften med konsten

Konsten i kollektivtrafiken fyller flera funktioner. Konsten gör miljön minnesvärd och intressant att vistas i både för dagliga resenärer och tillfälliga besökare. Den bidrar till att göra resan till något mer än bara en transport mellan två platser. En väl utformad miljö, där konsten fyller en viktig funktion, upplevs som tryggare och trevligare. Konsten underlättar också orienteringen och gör det enklare att hitta i SL-trafiken.  

  • Senast granskad: 6 februari 2024

Du kanske också är intresserad av