Buss

Här hittar du information om projekt som rör bussar. Nya terminaler, fordon, depåer och verkstäder. 

Innehåll

  • Tillfällig stationsuppgång för Slussen

    Slussen byggs om för att bli en attraktiv mötesplats, minska risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen och skapa en effektiv knutpunkt för dig som reser kollektivt. Ombyggnaden är nödvändig och påverkar kollektivtrafiken under byggtiden.

  • bussdepå i fågelperspektiv

    Enlunda bussdepå ska ersätta depån i Ekerö Centrum och den tillfälliga uppställningsplatsen på Bryggarvägen. Den nya 37 000 kvadratmeter stora bussdepån  ska rymma cirka 80 bussar samt verkstad, tvätthall, tankningsmöjligheter och administration.

  • bussar och järnvägsstation

    I Barkarby utvecklar Region Stockholm, Trafikverket och Järfälla kommun en ny knutpunkt som länkar samman Stockholm och Mälardalen. 2026 kan du här enkelt byta mellan tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg.