Forskning och innovation inom kollektivtrafiken

Forskning och innovation är ett bland flera verktyg för nya lösningar och kunskap om hur kollektivtrafiken i Stockholms län kan utvecklas.

Områden

Trafikförvaltningens samverkan inom forskning och innovation prioriteras utifrån sex områden. Dessa är trafik, infrastruktur, affärer, hållbar utveckling, kommunikation och kundservice. Inriktningsområdena utgår från de långsiktiga målen för kollektivtrafikens utveckling och beskrivs i vårt regionala trafikförsörjningsprogram.

Exempel på förväntade resultat av forskningen

Trafik

 • Kunskap om resenärers behov, beteenden och hur resandet kan påverkas för olika typer av resenärer.
 • Nytt utseende på flertalet av våra stationer.
 • Förslag för att minska trängseln i kollektivtrafiken.

Infrastruktur

 • Åtgärder för att minska antalet skador i järnvägsspår och göra tågtrafiken säkrare.
 • Modell för att ställa prognos för fel på hjul och räls.
 • Modeller för bättre nyttjande av data om drift av trafiken.

Affärer

 • Utvärdering av affärsavtal.
 • Utvärdering av möjligheter att öka intäkterna i kollektivtrafiken.
 • Modell för att begränsa kostnader i affärer.

Hållbar utveckling

 • Utvärdering av olika former av eldriven busstrafik.
 • Underlag för nya standards för bullerkrav och tillåtna partikelnivåer.
 • Etablering av forskning om social hållbarhet.

Kommunikation

 • Kunskap om hur resenärer kommer att välja att ta emot information.
 • Kunskap om hur resenärer kommer att kommunicera för att lösa sina resor i framtiden.

Kundservice

 • Förbättrade metoder för att vi ska få veta hur nöjda kunder är med sin resa i kollektivtrafiken.
 • Kunskap om vad dagens och morgondagens resenär förväntar sig av kollektivtrafiken.
 • Metoder och rutiner för bättre kundbemötande.
 • Senast granskad: 23 oktober 2023