Tillverkningsindustrin i Stockholms län

Tillverkningsindustrin i Stockholms län har minskat med drygt 19 000 sysselsatta sedan år 2007. 

Minskningen är dels en effekt av att produktivitetstillväxten är stark inom tillverkningsindustrin till följd av automatisering, men också att tjänsteinnehållet över tid har ökat vilket lett till en förskjutning av hur företag identifieras: från varu- till tjänsteproducerande företag.

I dagens näringsliv blir det allt svårare att skilja på tillverknings- eller industri- och tjänsteföretag då framförallt stora, ofta internationella, koncerner producerar både tjänster och varor.

Rapporten är en fördjupning kring tillverkningsindustrin och en del av en kommande näringslivsanalys för Stockholms län. Tillsammans är de underlag till den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin.

  • Senast granskad: 5 juli 2024