Innovation

Statistik om bruttoinvesteringar i forskning och utveckling och om anställda inom kunskapsintensiva sektorer och branscher, i jämförelse med ett urval av andra storstadsregioner inom EU.

Investeringar i forskning och utveckling

Förkortningen "GERD" står för "Gross Expenditure on Research and Development" och översätts som "Bruttoinvesteringar i forskning och utveckling”. Mätningen av GERD är användbar i bedömningen av en regions engagemang i forskning och utveckling, och för att jämföra och analysera FoU-aktiviteter på regional nivå.

Mätningen ger insikt i hur mycket resurser som avsätts för innovation och teknologisk utveckling. GERD inkluderar alla typer av kostnader och investeringar som direkt är relaterade till forskning och utveckling, som forskarlöner, inköp av forskningsutrustning, finansiering av forskningsprojekt och andra utgifter som krävs för att driva FoU-aktiviteter.

Kunskapsintensiva sektorer

Diagrammet visar anställda i kunskapsintensiva sektorer efter bransch, både som andel av förvärvsarbetande och som antalet anställda, för ett urval av grupperade och enskilda branscher. 

Indelningen av branscher görs enligt branschindelningen NACE Rev. 2, en standard som används av Eurostat.

Mer information om statistiken

På Eurostats hemsida kan du läsa mer om hur statistiken framställs.

Länk till information om bruttoinvesteringar i forskning och utveckling

Länk till information om anställda i kunskapsintensiva branscher

  • Senast granskad: 5 juli 2024

Du kanske också är intresserad av