Näringslivets sju styrkeområden

Stockholmsregionen svarar för en femtedel av Sveriges varuexport och för hälften av tjänsteexporten -totalt 30 procent av landets export. Vilka är våra främsta styrkor och vad är det som gör Stockholmsregionen ledande?

I december 2023 presenterade Region Stockholm en rapport som kartlägger näringslivets styrkeområden i Stockholmsregionen. Rapporten visar att sju branscher står för 4 av 10 jobb och svarar för 42 procent av regionens totala omsättning.

De sju styrkeområdena är:

  • Miljöteknik
  • Life Science
  • Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
  • Kreativa och kulturella näringar (KKN)
  • Finans
  • Högspecialiserad industriell produktion
  • Besöksnäring
  • Senast granskad: 5 juli 2024