Vi skriver – om bibliotek och skrivande

Regionbibliotek Stockholm har tagit fram en inspirations- och metodbok som riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek och som är intresserad av skrivande.  

Boken Vi skriver – om bibliotek och skrivande, handlar om biblioteket som plats för skrivande. Den riktar sig i första hand till anställda på folkbibliotek, men även till alla andra som är intresserade av att främja skrivande. 

I boken samlas erfarenheter från biblioteksmedarbetare i Stockholms län som bidrar med texter om sina skrivfrämjandepraktikerBoken innehåller också reportage från länets bibliotek samt handledningar för de som vill utforska skrivande, både kreativt och reflekterande. Läsaren får också ta del av skrivövningar och tips att prova och bli inspirerad av.

Boken är framtagen av Regionbibliotek Stockholm. Redaktörer för boken är Sofie Samuelsson och Monika Israelsson.

Regionbibliotek Stockholm har ett särskilt uppdrag från kulturnämnden att utveckla skrivfrämjande för barn och unga genom att stötta länets bibliotek och den här boken som nu lanseras är ett led i det arbetet.

Beställ eller ladda ner boken

Vi skriver – om bibliotek och skrivande skickas ut till alla folkbibliotek i Stockholms län. Du kan ladda ned boken som pdf på denna sida. 

Vill du läsa ett fysiskt exemplar av boken kan du låna den på ett bibliotek eller beställa den från (nät)bokhandeln.

  • Senast granskad: 12 februari 2024