Kulturarv och kulturmiljö

För dig som arbetar med kulturarv och kulturmiljö och vill veta mer om hur Region Stockholm genom Stockholms läns museum arbetar främjande genom tillgängliggörande, nätverk, stöd och kunskap. 

Innehåll

  • För dig som arbetar i en kommun och är intresserad av att samarbeta med länsmuseet för att förmedla kulturhistoria och offentlig konst.

  • För dig som arbetar med kulturmiljöfrågor och vill veta mer om hur Stockholms läns museum främjar genom nätverk, stöd och kunskap.

  • Länskällan är en plattform för dig som arbetar i en kommun eller en i hembygsförening och vill förmedla arkivmaterial till skolor. 
  • Skulptur i betong som föreställer virkade kuddar.

    Arbetar du med den offentliga konsten i en kommun? Länsmuseet anordnar regelbundet träffar som ger dig möjlighet till kunskap, diskussion och erfarenhetsutbyte.