Strategi, kunskap och samverkan

Kulturförvaltningen arbetar för ökad samverkan och för att förmedla kunskap om länets kultur- och föreningsliv.

Innehåll

  • Ta del av de regionala strategier som styr inriktningen för länets kulturliv, folkbildning och idrotts- och föreningsliv.
  • Dialogmöten är viktiga forum för att dela perspektiv och kunskaper mellan det regionala kulturlivets parter.
  • Kulturförvaltningen arbetar för ökad samverkan och delaktighet i regionens kultur- och föreningsliv.
  • Kunskapswebbinarier är ett tillfälle för fördjupning och nätverkande inom aktuella ämnen. 
  • Här kommer du se rapporter och andra publikationer som berör kultursektorn, folkbildning, barn- och ungas kulturvanor med mera.
  • Missa inga kulturnyheter från Region Stockholm. Här hittar du våra olika nyhetsbrev.