Läs- och skrivfrämjande

Främjande av läsning är ett av bibliotekens kärnuppdrag. Regionbibliotek Stockholm stödjer folkbiblioteken i deras läs- och skrivfrämjande arbete.

Läsning och litteratur kan vara verktyg för välbefinnande och en väg till kunskapsinhämtning och bildning. Litteraturen har också ett konstnärligt värde som folkbiblioteken förmedlar. Skrivande, berättande och eget skapande ger var och en möjlighet att göra sin röst hörd, vilket stärker yttrandefriheten och demokratin.

Regionbibliotek Stockholm arrangerar nätverksträffar, kurser och initierar projekt med fokus på läsfrämjande, litteraturförmedling och skrivfrämjande.

Handlingsplan för läs- och skrivfrämjande arbete

För att ytterligare stärka arbetet med läs- och skrivfrämjande har Regionbibliotek Stockholm tagit fram en handlingsplan för perioden 2021–2023. Syftet med handlingsplanen är att bidra till att professionalisera det läsfrämjande arbetet, för att på så sätt stärka läs- och skrivfrämjande på länets folkbibliotek.

Handlingsplanen innehåller en genomgång av begreppsdefinitioner, utgångspunkter och avgränsningar. Läsfrämjande är ett område som folkbiblioteken i hög grad redan arbetar med och det är viktigt att förtydliga vad ytterligare professionalisering innebär och vilka utvecklingsområden som behöver prioriteras.   

Efter halva plantiden, juni 2022, gjorde Regionbibliotek Stockholm en sammanställning av aktiviteter som genomförts:

Regionbiblioteket Läs- och skrivfrämjande 2022 (pdf) 

Som en del av det läs- och skrivfrämjande arbetet riktat till unga ger Regionbibliotek Stockholm stöd till Ponton, en tidskrift för och av unga i åldrarna 14–21 år.

Läs mer på Pontons webbplats

 

 • Senast granskad: 24 oktober 2023

Du kanske också är intresserad av

 • Regionbibliotek Stockholms nyhetsbrev

  Ta del av omvärldsbevakning, tips och kunskap i vårt nyhetsbrev.
 • Barn och unga på bibliotek

  Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken. Regionbibliotek Stockholm stöttar biblioteken i uppdraget att nå ut till de yngre målgrupperna.
 • Nätverk för dig som arbetar på bibliotek

  Vill du utvecklas och lära dig mer i din roll? Våra nätverk inom olika ämnesområden vänder sig till dig som arbetar på folkbibliotek. 
 • Läs- och skrivfrämjande

  Främjande av läsning och skrivande är ett av bibliotekens kärnuppdrag. Folkbiblioteken öppnar vägar till litteraturen och stärker läsaridentiteten.