Språk och nationella minoriteter

Enligt bibliotekslagen har folkbiblioteken i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska samt åt de nationella minoriteterna. 

Folkbiblioteken har stor betydelse för det läsfrämjande arbetet och för att främja de nationella minoriteternas språk. Enligt bibliotekslagen  ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Detta bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. Barn och unga är särskild prioriterade i arbetet.

Nationella minoritetsspråk i Sverige

De nationella minoritetsspråken i Sverige är: romani chib, samiska, jiddisch, finska, meänkieli. Inom varje språk finns även variationer, så kallade varieteter.

Nätverk för språk: nationella minoritetsspråk och övriga språk

Arbetar du på folkbibliotek med språk i någon form och vill utbyta och dela erfarenheter med kollegor i andra kommuner? Då kan du anmäla dig till nätverket för språk.

Läs mer om nätverket för språk

Resurser för dig som arbetar med språk 

Mångspråkiga lånecentralen (MLC) vänder sig till folkbibliotek i Sverige och är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för Sveriges bibliotek med medier och kompetens. 

Länk till Mångspråkiga lånecentralen (MLC)

Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket är Stockholms stadsbiblioteks profilbibliotek med inriktning på mångspråk och integration. Internationella biblioteket är öppet för allmänheten och förser Stockholms kommun med kompetens och medier gällande mångspråk.

Länk till Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket

Resursbibliotek för nationella minoritetsspråk representerar våra fem nationella minoritetsspråk. Biblioteken är ett stöd i kommunernas uppdrag att erbjuda böcker och andra medier på språken.

Länk till Resursbibliotek för nationella minoritetsspråk

Mer läsning 

Här har vi samlat länkar till resurssidor som kan stödja dig som arbetar på bibliotek i arbetet och ge tips på var du kan vända dig om du har frågor.

Länsstyrelsen har samlad information om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Länk till Länsstyrelsens webbplats

Webbsidan minoritet.se är sammanställd av Sametinget på uppdrag av regeringen. 

Länk till minoritet.se 

Sveriges riksdags webbplats har information om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Till information om lagen på Sveriges Riksdags webbplats

Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Till information om Bläddra på KB:s webbplats

Tjänsten Världens bibliotek drivs av Biblioteken i Malmö och finansieras av Kungliga biblioteket, Nasjonalbiblioteket i Norge och Kulturrådet. 

Till Världens biblioteks webbplats

  • Senast granskad: 14 september 2023

Du kanske också är intresserad av