Biblioteken i en digital omvärld

Området biblioteken i en digital omvärld handlar om folkbibliotekens roll i det digitala samhället ur olika aspekter. Regionbibliotek Stockholm bjuder in till samtal och kompetensutveckling för bibliotekens medarbetare.

Digitaliseringen påverkar folkbiblioteken på många plan och området är brett. Regionbibliotek Stockholms roll är att följa den digitala utvecklingen i samhället och lyfta de digitala frågor som är relevanta utifrån folkbibliotekens verksamhet. Vi försöker blicka framåt och utåt för att kunna bidra till bibliotekens omvärldsbevakning och fortbildning. 

Frågorna inom det här området kan handla om bibliotekens arbete med digital kompetens, digital delaktighet eller kunskapsområdet MIK, Medie- och informationskunnighet.

Med digital kompetens syftar vi både på biblioteksmedarbetarnas digitala kompetens och den pedagogiska roll folkbiblioteken kan spela för att minska den digitala klyftan. 

När det gäller digital delaktighet arbetar vi för att ni på biblioteken ska kunna dela kunskaper och metoder med varandra. Andra viktiga frågor handlar om att utbyta erfarenheter kring hur folkbiblioteken kan samverka lokalt, kommunalt eller med andra aktörer för en ökad digital inkludering. 

Regionbibliotek Stockholm arbetar med området digital omvärld genom att: 

  • Bidra med omvärldsbevakning, ge stöd och sprida aktuell information till folkbiblioteken
  • Ordna tillfällen för fortbildning och samtal som bidrar till bibliotekmedarbetarnas digitala kompetens
  • Arrangera nätverksträffar som ger dig möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med kollegor i andra kommuner

Vill du veta mer om området? Läs mer om vårt nätverk för digital delaktighet och kompetens.

Läs mer om Regionbibliotek Stockholms nätverk

  • Senast granskad: 14 september 2023

Du kanske också är intresserad av

  • Tillgänglighet och bibliotek

    Alla invånare, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar, ska ha likvärdig tillgång till bibliotekens lokaler, webb, medier, information och aktiviteter.
  • Nätverk för dig som arbetar på bibliotek

    Vill du utvecklas och lära dig mer i din roll? Våra nätverk inom olika ämnesområden vänder sig till dig som arbetar på folkbibliotek.