Kulturinsatser i vården

Här kan du ta del av projekt som framför allt har barn och unga på barnsjukhus som målgrupp. Det kan också vara projekt som riktar sig till äldre, eller personer med psykisk sjukdom som vistas på Region Stockholms olika enheter. 

Kultur och hälsa-nyheter

Innehåll