Samverkan för folkbibliotek i länet

Genom samverkan mellan folkbiblioteken kan invånarna i Stockholms län få en ökad tillgång till ett kvalitetssäkrat medieutbud. 

Målet med satsningen Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen är att alla invånare i Stockholms län ska ha tillgång till:

  • ett brett, kvalitetssäkrat och kostnadsfritt medieutbud,
  • användarvänliga digitala folkbibliotekstjänster, samt
  • stöd från biblioteket i att utveckla digital kompetens och delaktighet. 

Fokus för arbetet ligger på invånarnytta och invånarperspektiv. Samverkansarbetet utgår från det kommunala självstyret och gällande lagstiftning. När det gynnar länets invånare inkluderar arbetet även samverkan med andra bibliotek i landet, samt nationella myndigheter och aktörer. 

Syftet med samverkansarbetet är stötta och gemensamt utveckla bibliotekens verksamheter bland annat genom att dela kunskap och rutiner. Arbetet sker i de olika nätverken, men också i arbetsgrupper. 

Rapporter inom samverkansprojektet

Regionbibliotek Stockholm har publicerat följande rapporter inom samverkansorganisationen. Kontakta oss om du vill beställa en rapport. 

  • Målbild för samverkan mellan folkbibliotek i Stockholmsregionen.
  • Bibliotekssamverkan i praktiken (om pilotprojektet)
  • Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän?
  • Kunskapsunderlag inför upphandling av e-litteratur. Regionbibliotek Stockholm 2022.
  • Medieutredning vid Regionbibliotek Stockholm. Nulägesbeskrivning samt förslag på samverkansinitiativ. Regionbibliotek Stockholm 2022.

Organisation för samverkansarbetet

För samverkansarbetet finns en ledningsgrupp bestående av representanter från Regionbibliotek Stockholm och chefer från länets folkbibliotek.

Ledare för samverkanskansliet är Anne Stigell, Regionbibliotek Stockholm

Kontakta Anne Stigell

Om du vill veta mer om bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen, kontakta Anne Stigell, ledare för samverkanskansliet. Fyll i detta formulär för att skicka e-post till Anne.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 14 september 2023

Du kanske också är intresserad av