Se konsten i kollektivtrafiken

Världens längsta konstutställning sträcker sig över hela kollektivtrafiknätet genom 94 stationer med konstnärlig gestaltning och 7 stationer med Konstväxlingar - tillfälliga utställningar med samtida konstnärer.

Nyheter konst i trafiken

Innehåll