Barn och unga på bibliotek

Är du intresserad av folkbiblioteksverksamhet för och med barn och unga? Regionbibliotek Stockholm stödjer och främjar utveckling av biblioteksverksamhet för barn och unga flera olika sätt. 

Barn och unga är prioriterade i bibliotekslagen och i de flesta styrdokument även på regional och lokal nivå. Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att vi alltid ska ha barnets bästa för ögonen när vi fattar beslut som rör dem. 

Nätverk biblioteksverksamhet för och med barn och unga 

Regionbibliotek Stockholm erbjuder nätverk med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet på folkbibliotek. Genom nätverken erbjuds du träffar där du kan träffa biblioteksmedarbetare från hela länet. 

Läs mer om våra nätverk

Bokstart  

Några kommuner i länet arbetar med Bokstart: hembesök till familjer med små barn, för att inspirera vårdnadshavarna om hur de kan stödja barnens språkutveckling. Regionbibliotek Stockholm bjuder in till nätverksträffar efter kommunernas önskemål. 

Läs mer om Bokstart

Fortbildning 

Vi på Regionbibliotek Stockholm erbjuder dig som arbetar på folkbibliotek fortbildningar, kurser och handledning. För dig som arbetar med biblioteksverksamhet riktad mot barn och unga erbjuder vi en årlig konferens, Barn, bibliotek och forskning, kurser i olika metoder och arbetssätt som till exempel TAKK (tecken som alternativ och kompletterade kommunikation) och kreativt skrivande. Alla aktiviteter hittar du i vårt kalendarium.

Till kalendariet

Språktåget 

Språktåget är en metod och ett material som underlättar för folkbibliotek, logopedi och barnhälsovård att inspirera vårdnadshavare till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina små barn.  

Läs mer om Språktåget

Barn, bibliotek och forskning 

Varje år anordnar vi konferensen Barn, bibliotek och forskning som lyfter forskning som är relevant för dig som arbetar med barn och unga på folkbibliotek. Konferensen är ett sätt att länka samman folkbiblioteken, forskning och lärosäten. Detta för att höja kompetensen samt utveckla folkbibliotekens verksamhet med fokus på både teori och praktik.  

Dubbelt prioriterade målgrupper

Enligt bibliotekslagen ska folkbibliotek ägna särskild uppmärksamhet åt barn, personer med funktionsnedsättning, annat modersmål än svenska och personer som tillhör en nationell minoritet.

Barn med funktionsnedsättning eller som har ett annat modersmål än svenska eller tillhör en nationell minoritet är därmed dubbelt prioriterade. 

 • Senast granskad: 14 september 2023

Du kanske också är intresserad av

 • Tillgänglighet och bibliotek

  Alla invånare, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar, ska ha likvärdig tillgång till bibliotekens lokaler, webb, medier, information och aktiviteter.
 • Språk och nationella minoriteter

  Folkbiblioteken ska prioritera personer med andra modersmål än svenska samt nationella minoriteter.
 • Språktåget

  Språktåget syftar till att främja små barns språkutveckling. Beställ material till ditt bibliotek och inspireras av goda exempel.
 • Nätverk för dig som arbetar på bibliotek

  Vill du utvecklas och lära dig mer i din roll? Våra nätverk inom olika ämnesområden vänder sig till dig som arbetar på folkbibliotek.