Sök och redovisa stöd

Genom Region Stockholms stöd till länets kulturaktörer, idrotts- och friluftsliv, föreningsliv samt till folkbildningen ökar delaktigheten och tillgängligheten till ett rikt kultur- och föreningsliv.

Innehåll

 • Stöd till kulturliv

  Region Stockholm stöder kulturlivet i länet. Läs om olika typer av stöd till aktörer inom kultursektorn.
 • Stöd till föreningsliv

  Läs om stödet till länets föreningsliv samt stöd till idrotts- och friluftslivet.
 • Stöd till folkbildning

  Region Stockholm stöder folkbildningen i länet genom ekonomiskt stöd till folkhögskolor och studieförbund.
 • Beviljade stöd

  Här kan du se mottagare med beviljade stöd inom kultur, föreningsliv, folkbildning. 
 • Ansökningstider för stöd

  Få en överblick över alla ansökningstider och datum för beslut
 • Möte med aktörer

  Här kan du ta del av berättelser från några av de aktörer som har stöd från Region Stockholm.
 • Konserthuset Stockholm

  På webbplatsen hittar du programkalender och Konserthuset Play. Region Stockholm är huvudfinansiär till Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna.
 • Referensgruppen för kulturstöd

  För att stärka bedömningsarbetet arbetar kulturförvaltningen tillsammans med en rådgivande referensgrupp.  
 • Frågor och svar om kulturstöd

  Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om att söka och redovisa stöd.