Sök och redovisa stöd

Genom Region Stockholms stöd till länets kulturaktörer, idrotts- och friluftsliv, föreningsliv samt till folkbildningen ökar delaktigheten och tillgängligheten till ett rikt kultur- och föreningsliv.

Innehåll

  • Region Stockholm stöder kulturlivet i länet. Läs om olika typer av stöd till aktörer inom kultursektorn.
  • Läs om stödet till länets föreningsliv samt stöd till idrotts- och friluftslivet.
  • Region Stockholm stöder folkbildningen i länet genom ekonomiskt stöd till folkhögskolor och studieförbund.
  • Här kommer du snart kunna se alla mottagare med beviljade stöd inom kultur, föreningsliv, folkbildning. Funktionen är under utveckling.
  • Få en överblick över alla ansökningstider och datum för beslut
  • Här kan du ta del av berättelser från några av de aktörer som har stöd från Region Stockholm.
  • På webbplatsen hittar du programkalender och Konserthuset Play. Region Stockholm är huvudfinansiär till Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna.
  • För att stärka bedömningsarbetet arbetar kulturförvaltningen tillsammans med en rådgivande referensgrupp.  
  • Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om att söka och redovisa kulturstöd.