Kontakt och styrdokument för Regionbibliotek Stockholm

Vill du komma i kontakt med oss eller veta mer om Regionbibliotek Stockholms verksamhet? Här hittar du alla kontaktuppgifter samt de dokument som styr inriktningen för vår verksamhet. 

Regionbibliotek Stockholm arbetar med att främja verksamhetsutveckling och kvalitet i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län och är en del av kulturförvaltningen i Region Stockholm.

Innehåll