Offentlig konst i vården

Den offentliga konsten är del av vårt gemensamma kulturarv. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60 000 konstverk – ett av landets största konstbestånd av modern och samtida konst.

Innehåll