Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholm/SL bygger ut Tvärbanan från Bromma flygplats till Helenelund, via Rissne, Ursvik och Kista.

Syfte

Med utbyggnaden av Tvärbanan knyter vi ihop arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Tvärbanan ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Vem påverkas och tidplan

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden. Våra arbeten är ofta trafikpåverkande och vi leder om trafiken flera gånger under tiden vi bygger. Tvärbanan byggs ut i två etapper. Sträckorna Ursvik och Helenelund beräknas vara klara år 2024 respektive 2025.

Det är trafikförvaltningen inom Region Stockholm som ansvarar för utbyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. 

Tvärbanans linjesträckning

Tvärbanan från norra Ulvsunda till Helenelund, är åtta kilometer lång och stannar på sin väg vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. 

Resandet med Tvärbanan förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

Tusentals bostäder planeras längs Tvärbanan

Tillväxt sker där det finns infrastruktur. Längs Tvärbanans sträckning kommer det att byggas nya bostäder. 

Nu går det att resa till Bromma Blocks och Bromma Flygplats 

Tvärbanan går efter hållplats Norra Ulvsunda över Ulvsundavägen på en egen bro och stannar vid hållplats Bromma Blocks. Efter nedfarten till handelsområdet fortsätter den på mark fram till Bromma flygplats.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Bromma flygplats där Tvärbanan stannar.

Tvärbanan går vidare mot Solvalla och Annedal där en tredje hållplats anläggs i nära anslutning till bostäderna i området. Spårvägen fortsätter därefter över Mälarbanan och Ulvsundavägen, längs Kavallerivägen till Rissne torg. I Rissne placeras den fjärde hållplatsen med möjlighet för byte till tunnelbanans Blå linje och till buss.

Bro över Enköpingsvägen

Från Rissne till Ursvik går spårvägen på egen banvall och på bro över Enköpingsvägen. Vid Ursviks torg planeras en bytespunkt mellan spårvägen och busstrafiken. Hållplatsen därefter blir Ursvik norra.

Tvärbanan fortsätter sedan över Järvafältet, där dragningen ska göra så lite intrång som möjligt på miljön. En hållplats placeras i Ärvinge med närhet till bostäder och arbetsplatser.

Kista centrum

Därefter går spårvägen längs Hanstavägen fram till Kista centrum, där en bytespunkt skapas med tunnelbanans Blå linje och bussar.

Från Kista centrum går spårvägen i blandtrafik mot Kistamässan och sedan vidare mot Helenelund där ändhållplatsen placeras i nära anslutning till pendeltågsstationen.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?